ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งานและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท Thank you, Grant Thornton, for the insightful roadshow and providing our iSM students and alumni with great interview tips and future job opportunities.