ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งานและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท Thank you, Grant Thornton, for the insightful roadshow and providing our iSM students and alumni with great interview tips and future job opportunities.

MOU Signing Ceremony

Visiting Inha University: one of the Top 10 Universities in S.Korea with its AACSB accredited Business School to collaborate on Short certificate course, exchange program and 2+2 dual degrees ( Bangkok – Seoul) for our students who are interested in Korean business, culture and language as a part of “One Belt-One-Road” Business Program Initiative of…

UTCC International Sport Day

UTCC International Sport Day

UTCC International organize “International Sports Day” where students from all years joined together and played sports such as Badminton, Basketball, Futsal, Volleyball and Cheerleading as well. This activity not only promotes healthy lifestyle among students, it also provides the opportunity for students to understand the importance of teamwork and cooperation. It was a day full…

ASEAN CHINA Community Day

ASEAN-China Community Day

UTCC International organized ASEAN-CHINA Community Day with the objective of providing an opportunity for students to learn about cultures and traditions of ASEAN countries and China. This activity provided students an interactive way of learning about the food, traditional costumes, language and literature and even get to explore business opportunities in ASEAN and China as…