ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอขอบคุณบริษัท Grant Thornton Thailand ที่ให้เกียรติมา Roadshow ให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง เทคนิคการสัมภาษณ์งานและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท Thank you, Grant Thornton, for the insightful roadshow and providing our iSM students and alumni with great interview tips and future job opportunities.

Credit Transfer

We accept up to 90 Credits! Criteria:1) Grade “C” or above will be accepted.2) The max no. of 90 credits can be transferred.3) Submission of curriculum along with official transcript is required to process the transfer. Next Intake:August 10, 2020October 5, 2020January 4, 2021

Virtual Global Entrepreneurship Exchange (GE2) Workshop

The Global Entrepreneurship Exchange (GE2) is a strategic program within the Manning School of Business at University of Massachusetts Lowell. Manning’s Global Entrepreneurship Exchange (GE2) is pleased to announce a series of “Virtual GE2 Workshops” 2020 in lieu of our on-site, 2-week Global Entrepreneurship and Innovation Workshop. These virtual workshops will cover essential topics of our workshop:…

Dr. Wasinee Thammasiri

Dr. Wasinee Thammasiri Title: B.Acc. Program Director (International Program) Papers in Peer-Reviewed Journals • Multiple Restatements and Internal Control Weaknesses. Retrieved from Internal Auditing Journal • Tepalagul, N., & Thammasiri, W. (2016). The Effects of Multiple Restatements on Audit Fees. วารสารวิชาชีพบัญช, 35, 66. Retrieved from http://www.jap.tbs.tu.ac.th/files/Article/Jap35/Full/Jap35WaNop.pdf • Tepalagul, N., & Thammasiri, W. (2018). Sufficiency Economy and Accounting:…

Dr. Siripan Deesilatham

Dr. Siripan Deesilatham (Ph.D.) Title: Lecturer in Marketing Department, School of Business Papers in Peer-Reviewed Journals • Hosany, S., Prayag, G., Veen, R. V., Huang, S. (., & Deesilatham, S. (2016). Mediating Effects of Place Attachment and Satisfaction on the Relationship between Tourists’ Emotions and Intention to Recommend. Journal of Travel Research, 56(8), 1079-1093. doi:10.1177/0047287516678088 •…

Webinar: Power Lunch with UTCC iSM

𝗟𝗲𝘁’𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 – 𝗗𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝟭𝟵 We bring to you a new way to collaborate and stay connected with your friends. A weekly podcast “𝑏𝑦 𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 – 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠”. Say goodbye to boring lunches, book you power lunch with iSM starting 𝟮𝟵 𝗠𝗮𝘆, 𝟮𝟬𝟮𝟬 (𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆). New series – POWER LUNCH Season 1 –…

AUGUST 2020 INTAKE BBA-HBM STUDY PLAN

List of Major Courses Tourist Behaviour and Cross-cultural Communication Accommodation Business Management Airline Business Management Sustainable Tourism Planning and Development Service Psychology Information Technology in Tourism and Hospitality Industry Cruise Business Management

BBA – International Business Management

Program Duration Credits Faculty Intakes BBA 4 Years 138 Business Administration January/October   At UTCC-iSM, we offer Bachelor of Business Administration major in International Business Management. It is a 4-year degree program spread across 8 terms. The program is delivered entirely in English. To successfully graduate BBA at UTCC – International School of Management, students…

Dr. Sumitra Auschaitrakul

Dr. Sumitra Auschaitrakul  (Ph.D.) Title: Assistant Professor in Marketing Papers in Peer-Reviewed Journals • Auschaitrakul, S., & Mukherjee, A. (2017). Online display advertising: The influence of web site type on advertising effectiveness. Psychology & Marketing, 34(4), 463-480. • King, D., & Auschaitrakul, S. (2020). Symbolic Sequence Effects on Consumers’ Judgments of Truth for Brand Claims. Journal of Consumer…

Design Thinking

UTCC International offered a very distincive course called Design Thinking course. This course which is led by Mr. Jakraphun Thanateeranon, Associate Dean for Student Affairs at UTCC International expsed the 19 students from Hue University, Vietnam and the 5 students from Peixian International College, China to a systematic approach to handleing problems and generating new…